Komora Hiperbaryczna

-CO TO JEST I NA CO POMAGA?

Komora Hiperbaryczna
Komora Hiperbaryczna

Terapia hiperbaryczna to zabieg leczniczy, którego działanie opiera się na

wykorzystaniu czystego tlenu w warunkach odpowiednio wysokiego

ciśnienia. Ciśnienie w komorze hiperbarycznej może sięgnąć wartości

nawet 3 razy wyższej od wartości ciśnienia atmosferycznego, dzięki czemu niweluje

fizjologiczne bariery tlenu w przenikaniu do komórek i umożliwia dostarczenie

komórkom zwiększonych dawek tlenu, co sprzyja leczeniu wielu schorzeń.


WSKAZANIA:

– choroba dekompresyjna – najczęściej dotyka nurków oraz

pilotów samolotów; w organizmie pojawiają się pęcherzyki

gazu (zwykle azotu), które należy jak najszybciej usunąć,

ponieważ mogą powodować duszności, obrzęk płuc, a

nawet uszkodzenie rdzenia kręgowego

– zatrucia tlenkiem węgla – terapia HBO jest

najskuteczniejszą metodą leczenia tego groźnego dla życia

zatrucia;

– zator gazowy powstały np. podczas operacji lub

cewnikowania;

– urazy mięśniowo-szkieletowe oraz wielonarządowe;

– niedokrwienie tkanek miękkich o charakterze ostrym;

– martwicze zakażenie tkanek miękkich;

– oparzenia II i III stopnia;

– głuchota, która jest wynikiem urazu akustycznego lub ma charakter idiopatyczny.

– Po przebiegu infekcji COVID-19

Jak wygląda zabieg w komorze Hiperbarycznej ?

Długość zabiegu dostosowuje się do pacjenta i jego wymagań, szczególności dotyczy to częstotliwości zabiegów. Pojedynczy zabieg trwa 45 minut. Pacjent do zabiegi musi zdjąć wszelkie ozdoby (kolczyki, bransoletki, zegarki itp.), w samej komorze przebywa się w lekkiej bieliźnie bawełnianej. Do zabiegu pacjent leży oraz otrzymuje maskę, co umożliwia efektywne wdychanie czystego tlenu. 

Call Now Button