Spirometria

Spirtometr BTL-08 SPIRO
Spirometr BTL-08 SPIRO

Czym jest Spirometria ?

Spirometria jest standardowym testem sprawności płuc.

Spirometria to badanie czynnościowe układu oddechowego, które polega na pomiarze objętości płuc oraz przepływu powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego.

Kiedy wykonujemy badanie spirometryczne:

  • Astma Oskrzelowa
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • restrykcyjne choroby płuc
  • śródmiąższowe zwłóknienie płuc
  • Sprawdzenie wydajności płuc po przejściu zakażenia COVID-19

Jak wygląda badanie ?

Badanie Spirometryczne trwa mniej więcej 15 minut:

  1. Zakładamy Klips na nos aby zamknąć przegrody nosowe podczas badania
  2. Zakładamy jednorazowy ustnik do spirometru
  3. Wypuszczamy do końca powietrze
  4. Nabieramy gwałtownie powietrze i gwałtownie wypuszczamy
  5. Powtarzamy badanie do 3 razy i zostaje wybrana najlepsza próba.

Wyniki spirometrii są przedstawione liczbowo oraz w postaci wykresów – jest to tzw. krzywa przepływ-objętość. Jeżeli zostaną uznane za nieprawidłowe (przyjmą wartość poniżej 80%), prawdopodobnie zostaną zlecone inne, dodatkowe badania, takie jak zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, zatok czy badania krwi.


 

Call Now Button